Ana Sayfa > Bilgiler > Kiralk Fotokopi Yazc Sistemi
 

Firmamýz ofisinize ve çalýþmalarýnýza uygun renkli veya siyah beyaz makineleri belirler.
Kiralýk ürün sisteminde makine mülkiyeti firmamýza aittir. 
Belirlenen vadelerle aylýk numaratör fark deðerleri
ile oluþan kopya çekim bedeli aylýk olarak tarafýnýza fatura edilir.
 

Avantaj 

  • Bu  sistemde müþterimizin aylýk kopya çekim hacimleri tarafýmýzdan belirlenir. 
  • Baský maliyetleri düþürülür.
  • Müþterimiz sözleþme dahilinde kira bitimi sonucunda makine mülkiyetini edinir.
  • Toner, yedek parça, servis hizmetleri firmamýz tarafýndan karþýlanýr.
  • Ýstenirse kaðýt temini ve nakliyesi tarafýmýzdan saðlanýr.

 

 


  •