Ana Sayfa > HAKKIMIZDA
 

 

Hedefimiz; biliþim teknolojileri kulvarýnda, ülkemizdeki tüm iþ ortaklarýmýzýn, müþterilerinin ihtiyaçlarýna uygun olan teknoloji ürünlerinin saðlayýcýsý olmak ve pazarda lider biliþim firmasý olarak faaliyetlerine devam etmektir.

Lider dünya markalarýyla ürün yelpazemizde direk distribütör olarak çalýþmak, rekabet gücümüzü arttýrmak ve iþ ortaklarýmýzýn tüm biliþim ürün ihtiyaçlarýný, onlara en iyi lojistik hizmetini vererek karþýlayan ana tedarik merkezi olmak.

Kalite yönetim sistemimize uygun hareket edip, iþ ortaklarýmýzýn memnuniyetini saðlamak için beklentilerini iyi anlamak ve oluþan ihtiyaçlarý katma deðer yaratacak bir hizmet anlayýþý ile gerçekleþtirirken, çalýþanlarýmýzýn güven ve memnuniyet duyabilecekleri bir çalýþma ortamý sunmak ve bu doðrultuda, çalýþma verimliliðimizi ölçmek ve sürekli iyileþtirmek.

Deðerlerimiz

  • Güvenilir ve Ýtibarlýyýz

  • Sonuç Odaklýyýz

  • Yetkin Bir Ekibiz

  • Yenilikçiyiz