Payla
Ana Sayfa > SHARP YAZICI TAMR

SHARP YAZICI TAMR

rn Bilgileri Detay

rn Ad: SHARP YAZICI TAMR
Stok Kodu: 549
Fiyat: ??? TL
Arýzalý Sharp marka Yazýcýlarýnýz teknik servisimize alýndýktan sonra tarafýnýza arýza ve fiyat bilgisi verilir.Teknik servisimize alýnan cihazlarýnýzýn tamir ve temizliði yapýlarak müþterilerimize en kýsa sürede ulaþmasý saðlanýr.

Ofisinizdeki en büyük yardýmcýlarýnýz, fotokopi makineleri, faks makineleri, yazýcýlar ve sarf malzemelerinizle alakalý karþýlaþtýðýnýz tüm sorunlarda Sistemkopi yanýnýzda...

En yüksek standartlara ulaþmak için büro makinalarý sektörünün lideri konumunda olan  HP,CANON,SAMSUNG,XEROX,KONÝCA MINOLTA,KYOCERA,LEXMARK gibi lider firmalarla sürekli iþ birliði içindeyiz

Detaylý bilgi için lütfen firmamýzla iletiþime geçiniz